Eesti

DIS.CO projekt on kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas innovatsiooni toetav strateegiline partnerlus, mille eesmärk on edendada nõustajate tööpõhiseid oskusi läbi koostöö võrgustike loomise ja kaugnõustamise suutlikkuse suurendamise kui töötatakse pere- või seksuaalvägivalla või väärkohtlemise naisohvritega. Eesmärgiks on luua spetsiaalseid koolitusmaterjale ja -vahendeid, et tõhustada nõustajate tööpõhiseid pädevusi ning hõlbustada virtuaalsete töökohtade ja ohvrite toetamise alternatiivsete vormide loomist.

Traditsiooniliselt on psühholoogilisi teraapiaid läbi viidud näost näkku, kuid viimastel aastatel on terapeutilise kontakti loomiseks loodud erinevaid võimalusi. Nende hulka kuuluvad süsteemid, mis kasutavad kirjalikku suhtlust (nt e-post või veebivestlus), koos heliside (näiteks üldkasutatavad telefonivõrgud) või audiovisuaalse kommunikatsiooni (videokonverents) süsteemidega. Neid kolme süsteemi ühendab see, et terapeut ja klient ei asu füüsiliselt samas kohas ega pruugi olla suhtluses ka samal ajahetkel.

On palju suhtlusvahendeid, mida saab kasutada kaugnõustamisel, näiteks otse-vestlus, e-post, mobiiltelefoniga tehtavad kõned, telekonverents, videokonverents, Skype ja blogid. Kaugnõustamisel on mitmeid eeliseid nagu kättesaadavus, taskukohasus, anonüümsus, mugavus ja paindlikkus. Sama oluline on see, et see pakub juurdepääsu nõustamisele isikutele, kes muidu ei pruugi abi saada, näiteks erivajadustega inimesed, puudega inimesed, madala sissetulekuga transpordivahenditeta patsiendid, hõivatud inimesed, isoleeritud isikud, kellel ei ole kellegagi oma probleeme jagada, inimesed, kes vajavad igapäevast järelkontakti, või kelle puhul vahemaa takistab regulaarset kontakti.

Kuna veebisuhtlus on tänapäeval üsna laialt levinud, peame vägivalla või väärkohtlemise ohvritega tegelevate tugiorganisatsioonide ja nõustajate jaoks hädavajalikuks kaugnõustamise teenuse arendamist, pakkudes niiviisi abisaajatele alternatiivseid, juurdepääsetavaid ja kaasaegseid tugiteenuseid.

DIS.CO. pakub välja uuendusliku lähenemisviisi, mis põhineb nii nõustajate kui ka vägivalla ja kuritarvitamise ohvrite vajadustel. Projekti raames viiakse läbi analüütilisi tegevusi ning vahetatakse teadmisi ja häid tavasid projektipartnerite vahel, et välja töötada sobivad koolitusmaterjalid ja -vahendid. Hoolimata asjaolust, et suurem osa ohvrite tugiorganisatsioonidest juhendab nõustamisteenuseid infotelefonide kaudu, ei saa nõustajad ega vabatahtlikud eriväljaõpet kaugnõustamise teemal, kuna puuduvad vastavad koolitusmaterjalid. Meie projekt tegeles selle probleemiga, pakkudes DIS.CO. kaugnõustamise koolitusmaterjale ja õppevahendeid veebileheküljel tasuta ja need on saadaval kõigis projekti keeltes.

Projekti väljundid:

– Kaugnõustamise spetsialistide profiili ja koolitusprogrammi loomine  
– Koolitusprogrammi põhjal luuakse spetsialistidele kursus
– Luuakse e-kursus
– Käivitatakse ohutuse kavandamise rakendus
– Töötatakse välja praktiline juhend kaugnõustajate koolitamiseks

Kõik väljundid on saadaval inglise, eesti, saksa, kreeka ja hispaania keeles.

Dis.Co programmi rahastatakse EL-i programmist Erasmus+ (Key Action: Innovatsioonikoostöö ja kogemuste jagamine) ning see kestab detsembrist 2017 kuni novembrini 2019. Lepingu number: 2017-1-EL01-KA202-036170.

Jälgi meid Facebookis

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: